Szkolenia dla Ciebie i Twojej firmy

Wzmożona konkurencja na rynku przedsiębiorców wymaga podejmowania działań, których skutki będą odzwierciedlały wysoką pozycję w tabeli jakości wykonywanych usług.

Funkcjonowanie nowoczesnej firmy oparte jest na profesjonalnej pracy jej personelu – zasobom ludzkim należy przypisać dominującą rolę w kształtowaniu statusu firmy opartej na wiedzy.

Determinantą rozwoju pracowników jest inwestycja w proces szkoleniowy, którego głównym celem jest kreacja specjalistycznych kwalifikacji zawodowych. Szkolenia i kursy mają tu zasadnicze znaczenie przez wzgląd na ich statystycznie wysoką efektywność zwiększania kompetencji osób szkolonych.

Tomasz Rumiński

Ratownik medyczny

Ratownik medyczny z 20 letnim stażem, wice mistrz Polski w ratownictwie medycznym i drogowym 2017, szkoleniowiec z wieloletnim stażem dydaktycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w stanach nagłych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach oraz użycia defibrylatorów bezobsługowych AED.

 

Szkolenia

Medyczne

Szkolenie BLS (Basic Life Support)

Szkolenie obejmuje krótki wstęp teoretyczny, wprowadzający w omawiane zagadnienia, cześć praktyczną dotyczącą resuscytacji krążeniowo-oddechowej podejmowanej w różnych okolicznościach, przy uwzględnieniu komplikacji i stanów nagłych oraz kurs użycia defibrylatora bezobsługowego AED

Menadżerskie

Zarządzanie lokalem gastronomicznym

Gastronomiczne

  • baristyczne
  • barmańskie
  • cukiernicze
  • kulinarne
  • pizza
  • somelier
  • sushi

Projekt Kantyna Zaborowscy Sp.J.

UpSkills ul. A. Struga 16 lok.410

90-513, Łódź

 

Miejsca szkolenia

ul. A. Struga 16 lok 006 90-513 Łódź.

Kontakt

Jolanta Zaborowska 

tel. 500088459